Controlepad met aanraakscherm

Met de controlepad met aanraakscherm KLR 200 kan je alle VELUX INTEGRA® -dakvensters en gordijnen van je kamer openen, sluiten en programmeren, voor maximaal comfort en energie-efficiëntie.
Het systeem is voorzien van acht vooraf ingestelde programma's voor het comfort, de luchtkwaliteit, de temperatuurcontrole en de veiligheid in huis. De configuratie ervan duurt amper enkele minuten en kan worden gepersonaliseerd volgens jouw uurregeling en wensen. Je kan de controlepad ook aankopen ter vervanging van de klassieke VELUX INTEGRA- afstandsbediening met radiofrequentie.

Slaag je er niet in de producten te doen werken met de controlepad en komen er foutmeldingen op de display, raadpleeg dan de lijst met de mogelijke fouten hieronder. Je vindt er aanwijzingen.

Stappenplan

Kies het soort fout uit de lijst hieronder

Geblokkeerde bediening

Het advies van VELUX

Foutomschrijving

Het product kan niet worden bediend omdat het belemmerd wordt door de opstelling van een andere controle-eenheid of sensor.


Oplossing

Als er in de installatie een VELUX KLF 100 interface is verbonden, kan het zijn dat de interface zelf of de eraan verbonden sensor de werking van het product verhinderen.


Niet opgelost? Vul het formulier in en omschrijf het probleem

Beperkte bediening

Het advies van VELUX

Foutomschrijving

Het product geraakt niet tot in de gekozen positie. Het wordt beperkt tot max. XX% door een bedieningseenheid. Misschien is het omdat de regensensor buiten werking is gesteld.


Oplossing

Wanneer de regensensor buiten werking wordt gesteld om het venster te laten openen ook wanneer het regent, gaat het venster maar open tot 50%. Deze opstelling heft zichzelf op na verloop van een uur.


Niet opgelost? Vul het formulier in en omschrijf het probleem

Manuele bediening

Het advies van VELUX

Foutomschrijving

Het product werd manueel bediend. Om het te kunnen bedienen met het controlepad, moet u het manueel in de beginpositie terugplaatsen (bv. het venster manueel sluiten).


Oplossing

Controleer of het venster volledig DICHT is en of de bedieningsgreep bovenaan niet in ventilatiestand staat.


Wanneer het venster inderdaad mooi dicht is, kan de fout te wijten zijn aan een fout van de magneetcontact. Wilt u controleren of er een magneetcontact aanwezig is, open het venster manueel en verifieer of de magneetcontact wel degelijk aanwezig is.


Is er geen magneetcontact geplaatst, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Klik op de link onder “Niet opgelost? Vul het formulier in en omschrijf het probleem”. We sturen u de magneetcontact.


Is het venster echter OPEN blijven staan of in de positie VERLUCHTING, dan bestaat de kans dat de foutboodschap te wijten is aan een abrupte spanningswisseling die de schakelkast heeft ontregeld. Om dit euvel te verhelpen kunt u:


 • de voeding van het venster een minuut lang onderbreken,
 • het venster weer onder stroom brengen en de sluiting van het venster bedienen vanaf de controlepad.

Niet opgelost? Vul het formulier in en omschrijf het probleem

Mislukte bediening

Het advies van VELUX

In dit geval kan het gaan om twee verschillende soorten fouten. Lees eerst de foutomschrijving en controleer dan hoe u de fout kunt oplossen:


Foutomschrijving

Er is een ongekende fout opgetreden en het product kan niet meer worden bediend. Probeer later opnieuw.


Oplossing

Wanneer het gaat op een product op zonne-energie, dan bestaat de kans dat de batterijen onvoldoende zijn opgeladen. Wacht 24 uur en probeer het opnieuw.


Foutomschrijving

Er is een ongekende fout opgetreden tijdens de bediening van het product. Het product staat in positie XX%.


Oplossing

Probeer de voeding van het project/het venster te onderbreken. Wacht een minuut en schakel de voeding weer in. Druk achtereenvolgens op “STOP” en wacht tot het product de begrenzing opnieuw kalibreert.


Niet opgelost? Vul het formulier in en omschrijf het probleem

Fout veiligheidscode

Het advies van VELUX

Foutomschrijving

Het controlepad kan het product niet bedienen omdat de veiligheidscode is gewijzigd.


Oplossing

Om het product opnieuw te kunnen bedienen, moet het controlepad de nieuwe veiligheidscode ontvangen. U kunt de nieuwe code krijgen van op een andere bedieningseenheid.


Deze fout doet zich voor wanneer de veiligheidscodes op de producten zijn verwisseld via een afstandsbediening en ze niet zijn gekopieerd op de andere afstandsbediening(en) die dezelfde producten bedienen.


Om het probleem op te lossen, volgt u de procedure die u vindt in de instructies die u kunt downloaden via deze link.

Werkingsfout

Het advies van VELUX

Als u de boodschap “werkingsfout” krijgt, kan het zijn dat iets de beweging van het product verhindert.


Controleer of er geen mechanische hindernissen zijn.


Gaat het om een rolluik of gordijn op zonne-energie, dan moet u misschien de begrenzing opnieuw kalibreren.


U kunt dit doen door deze eenvoudige stappen uit te voeren:


 • bedien het rolluik of gordijn dat het probleem vertoont met de afstandsbediening;
 • terwijl het rolluik of gordijn nog in beweging is, sluit u de voeding van het venster af,
 • wacht een minuut,
 • sluit de voeding weer aan,
 • selecteer het product op de afstandsbediening, druk achtereenvolgens op STOP en onmiddellijk daarna op SLUITEN,
 • wacht tot het accessoire zich helemaal opent en weer sluit.

Normaal gezien is de fout nu opgelost en kan het accessoire correct openen en sluiten.


Niet opgelost? Vul het formulier in en omschrijf het probleem

Ongekende fout

Het advies van VELUX

Foutomschrijving

Er heeft zich een ongekende fout voorgedaan met als code: code12345


Oplossing

Vermoedelijk gaat het om een communicatiefout tussen de afstandsbediening en het product. Om dit op te lossen, volgt u de procedure om het systeem te resetten. U vindt die procedure via deze link.


Als het probleem zich ondanks die procedure blijft voordoen, vraag dan de tussenkomst van een van onze gespecialiseerde technici.


Geblokkeerd venster

Het advies van VELUX

Foutomschrijving

Het venster is geblokkeerd en geraakt niet in de geselecteerde positie. Controleer of er niets in de weg zit.


Oplossing

De kans is zeer groot dat iets belet dat het venster opengaat.


Als het venster al gedeeltelijk openstaat, probeer dan even de motorketting los te maken en probeer het luik manueel in beweging te brengen. Controleer of het luik ergens blokkeert en verwijder eventueel de oorzaak van het probleem.


Is het venster volledig dicht, dan kunt u proberen het manueel te openen met de bedieningsgreep bovenaan.


Vindt u de oorzaak van het probleem niet, dan is het raadzaam om het bezoek van een VELUX technicus aan te vragen.

Geen contact

Het advies van VELUX

Foutomschrijving

Het controlepad vindt geen contact met het product. Controleer of het onder spanning staat en of het zich binnen het ontvangstbereik bevindt.


Foutomschrijving

Controleer of het venster en de accessoires onder spanning staat. Als u zeker bent dat het venster onder spanning staat en correct is aangesloten, dan moet u het systeem resetten en opnieuw configureren.


U kan het systeem resetten en opnieuw configureren door de procedure vermeld op pagina 101 en 102 via deze link te volgen.

Geen enkel product gevonden

Het advies van VELUX

In dit geval kan het gaan om twee verschillende soorten fouten:


 • geen product gevonden
 • geen nieuw product gevonden.

Lees de foutomschrijving en ontdek hoe u de fout kunt oplossen.


Foutomschrijving

Geen product gevonden. Controleer of de producten onder spanning staan en niet op een andere bedieningseenheid in het geheugen staan. Indien nodig kunt u de voeding even ontkoppelen en weer aansluiten. Als de producten in het geheugen van een andere bedieningseenheid staan, kunt u ze kopiëren.


Oplossing

Configureert u een nieuwe afstandsbediening, controleer dan of het venster onder spanning staan. Ontkoppel de voeding en sluit ze vervolgens weer aan. Als u er na deze ingreep niet in slaagt om de producten te configureren, dan bestaat de kans dat ze al op een andere afstandsbediening zijn geconfigureerd.


Foutomschrijving

Geen nieuw product gevonden. Wanneer u nieuwe producten toevoegt, moet u controleren of ze onder spanning staan en of ze al in het geheugen zitten van een andere bedieningseenheid. Ontkoppel de voeding van het product, sluit ze weer aan en probeer opnieuw.


Oplossing

Probeert u nieuwe producten te configureren op een controlepad dat reeds in gebruik is, controleer dan even of de producten onder spanning staan. Ontkoppel de voeding van het product, sluit ze weer aan en probeer opnieuw.


Werkt dit niet, dat moet u de producten resetten. Volg hiervoor de aanwijzingen op de pagina’s 113 en 119 van de instructies, die u vindt via deze link.


Regen

Het advies van VELUX

Foutomschrijving

De regensensor zorgt ervoor dat een of meerdere vensters niet kunnen openen, maar het verluchtingsrooster staat open.


Oplossing

U krijgt deze mededeling wanneer het buiten regent en de regensensor het openen van het venster verhindert.


Wanneer het nog maar pas heeft geregend, kan het zijn dat de regensensor nog nat is. De regensensor wordt verwarmd, waardoor hij snel zou moeten opdrogen. Probeer binnen een uur nog eens.


Foute positie

Het advies van VELUX

Omschrijving

Het product staat niet stil in de gekozen positie, maar in de positie XX%. Dit kan te wijten zijn aan een defect van het product.


Oplossing

In dat geval kan het volstaan enkele minuten te wachten tot de toestand zich normaliseert.


Als de toestand niet is veranderd nadat u enkele minuten hebt gewacht, moet u de posities van maximale opening en sluiting opnieuw instellen. U kunt dit doen door deze eenvoudige stappen uit te voeren:


 • bedien het product;
 • terwijl het in beweging is, sluit u de voeding van het product/venster af;
 • wacht een minuut en schakel de voeding weer in;
 • kies het product (rolluik of gordijn) op de afstandsbediening en druk achtereenvolgens op “STOP”/ “SLUIT” en wacht tot het product de beide posities opnieuw kalibreert.

Als het probleem zich ondanks die suggestie toch niet oplost, vraag dan de tussenkomst van een van onze gespecialiseerde technici.

Geblokkeerd product

Het advies van VELUX

Foutomschrijving

Het product is geblokkeerd en kan de gekozen positie niet bereiken. Controleer of er niets in de weg zit.


Oplossing

De kans is groot dat iets belet dat het product in de gewenste positie komt te staan.


Gaat het om een rolluik, controleer dan even of er de zijgeleiders geen vuil bevatten. U kunt ze eventueel reinigen met een penseel en smeren met een spraymiddel. Doet het probleem zich in de winter voor, dan kan ijs voor problemen zorgen. Wacht tot het overdag wat warmer wordt om nog eens te proberen.


Gaat het echter om een binnengordijn, probeer het dan manueel te bedienen door voorzichtig in te werken op het aluminium binnenprofiel van het doek.

Hebt u geen oplossing gevonden?

Vul dan onderstaand formulier in en wij helpen u verder.

Contacteer ons

Zoekt u misschien dit?

Hoe moet u uw INTEGRA producten bedienen met de nieuwe muurschakelaar

Hoe oplossen?

Hoe gebruik ik VELUX Active met NETATMO?

Hoe oplossen?

Hebt u geen oplossing gevonden?

Vul dan onderstaand formulier in en wij helpen u verder.

Contacteer ons

Zoekt u misschien dit?